Social Links User Login Menu
Tools
Close

Poslovni subjekti s područja grada Ivanca

Pretraživanje poslovnih subjekata prema pojmu
1049

IVKOM- PLIN D.O.O.

Prethodni subjekt IVKOM D.D.
Sljedeći subjekt IVKOM-VODE D.O.O.
Primarna djelatnost prema NKD-u: 35.22, Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Djelatnosti: opskrba plinom
Kategorija: Usluge
Vrsta subjekta po veličini (mikro, malo, srednje ili veliko): Malo
Vrsta subjekta: Trgovačko društvo (d.o.o., j.d.o.o., d.d. i dr.)
Direktor/kontakt osoba: Darko Putar
OIB: 95193122518
O subjektu (kratak opis subjekta i djelatnosti): Ivkom-plin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Grada Ivanca, dio Grada Novog Marofa (naselja Završje, Filipići i Bela), te Općine Klenovnik.
Osnovne informacije o proizvodima i uslugama koje nudite: Distribucijsko područje Ivanec, vezano na mjerno redukcijsku stanicu Ivanec, obuhvaća naselja Grada Ivanca: Ivanec, Bedenec, Gečkovec, Horvatsko, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Ivanečka Željeznica, Jerovec, Kaniža, Lančić, Prigorec, Punikve, Ribić Breg, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec
Dosadašnje reference (za subjekte koje nude usluge ili proizvode): Distribucijsko područje Ivanec obuhvaća i naselja Općine Klenovnik: Klenovnik, Dubravec, Lipovnik i Plemenšćina.Distribucijsko područje Cerje Tužno, vezano stanicu Cerje Tužno obuhvaća naselja Grada Ivanca: Cerje Tužno, Gačice, Lukavec, Margečan, Osečka, Pece, Seljanec Stažnjevec
Ostalo - što smatrate bitnim, a nije navedeno o subjektu: Distribucijsko područje Cerje Tužno obuhvaća i naselja Grada Novi Marof: Bela, Filipići i Završje. Razvodni plinski sustavi projektirani su i izgrađeni od plinskih čeličnih ili polietilenskih cijevi, koje osiguravaju dovoljnu količinu plina za sadašnju potrošnju
Adresa: Vladimira Nazora 96B, 42240 Ivanec
Telefon: 042 770 550, 042 770 565 - Darko Putar
Fax: 042 781 307
E-mail: ivkom-plin@ivkom-plin.hr
Web adresa: http://www.ivkom-plin.hr/
Radno vrijeme:
Kontakt osoba: Darko Putar

Lokacija

Kontaktiraj subjekt

Pošalji poruku

Kontaktirajte subjekt

x
PROJEKT REALIZIRAJU
> Poslovna zona Ivanec
> Projektni ured grada Ivanca
Besplatan upis
Registriraj svoj poslovni subjekt

Ako ste tvrtka, obrt, OPG ili neka druga vrsta registrirane djelatnosti koja djeluje na području grada Ivanca, registrirajte se u Imenik poslovnih subjekata grada Ivanca. Registracija je besplatna.

Saznaj više

 

Back To Top